Главная > "Э, Ю, Я" > Эбергард, Филипп, ветеринарный врач

Эбергард, Филипп, ветеринарный врач


10 октября 2013. Разместил: 996d67df0d686ca

Эбергард, Филипп, ветеринарный врач, инспектор государственного конного завода в Янове, Люблинской губ., член-корреспондент местного сельско-хозяйственного общества.

Из трудов его известны:

1) "Niekt?re uwagi dotycz?ce sprowadzania koni angielskicii do naszego kraju, niemniej chowu koni w Anglii» ("Roczniki gospodarstwa krajowego», 1844 г., том 4);

2) 0 stosunku wy?cig?w do umiej?tnego chowu koni» (там-же, т. I); 3) "Systemat hodowania koni» (там-же); i) "0 potrzebie zaprowadzenia stadny, ksi?gi rodowy koni pe?nej krowi w kr?l. pois.» (там-же, т. S); 5) "0 koniach wschodnich i angielskicii pod wzgl?dem u?ycia ich do polepszenia koni krajowych» ("Tygodnik Petersburgski», 1844 г.); С) 0 chowie i ulepszeniu rass koni z pogl?dem na chow w Anglii». Варшава, 1856 г.


Вернуться назад